2 czerwca 2021

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych nagrodzeni.

Troje laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali największą liczbę tytułów laureata odebrało dziś pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne i nagrody. „Gratuluję Wam osobistego sukcesu, tym bardziej, że ten rok nie był łatwy, bo nauka zdalna wymagała wiele wysiłku” zwróciła się do uczniów Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty. Przy tej okazji podziękowała również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów oraz tym, którzy pracowali przy organizacji wszystkich etapów konkursowych. Obecny na spotkaniu Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski gratulując laureatom powiedział: „zapewne szkoły ponadpodstawowe z chęcią przyjmą Was w szeregi swoich uczniów”.

Ostatni stopień konkursów zakończył się w kwietniu tego roku. Ze względu na obowiązujący stan epidemii konieczne było dostosowanie się do nowych warunków i zrezygnowanie z gali wręczenia zaświadczeń wszystkim laureatom.

W tym roku szkolnym Podlaski Kurator Oświaty zorganizował w szkołach podstawowych konkursy obejmujące i poszerzające wiedzę z podstawy programowej z trzynastu przedmiotów. Wszystkim uczestnikom zapewniono jednakowe i bezpieczne warunki udziału w konkursach.

Konkursy przedmiotowe obejmują i poszerzają wiedzę z podstawy programowej z danego przedmiotu (klasy IV-VIII). Mogą do nich przystąpić uczniowie szkoły podstawowej począwszy od klasy czwartej.

Uzyskanie tytułu laureata w każdym wojewódzkim konkursie przedmiotowym wiąże się z przyznaniem uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego, a także do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do zwolnienia (w ustalonym zakresie) z egzaminu zewnętrznego.