12 października 2021

Laboratoria Przyszłości – ruszył nabór wniosków w programie

Szanowni Państwo,

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. W ramach programu Laboratoria Przyszłości organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do:

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168, a uczy się w nich 292 457 uczniów),
  • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492, a uczy się w nich 495 017 uczniów),
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659, a uczy się w nich 142 467uczniów),
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678, a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Łącznie z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów z 15 tys. szkół.

Od 8 października do 15 listopada potrwa nabór wniosków dla publicznych szkół podstawowych
i prowadzących je samorządów. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST będzie realizowany w kolejnej turze.

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/govtech/szkoly-publiczne-moga-zglaszac-sie-do-programu