27 lipca 2022

Konsultacje dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Konsultacje dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinie/uwagi należy przesłać na adres: dep-rkm@mz.gov.pl do 10 sierpnia 2022 r.

Wniosek i formularz uwag dostępne są na stronie https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-wnioskow