11 sierpnia 2023

Konkursy stypendialne – uczniowie i studenci pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich ogłasza konkursy stypendialne skierowane do uczniów romskich szkół ponadpodstawowych oraz studentów pochodzenia romskiego. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Związku Romów Polskich:  http://romowie.com/stypendia/