23 stycznia 2023

Konkurs Wiedzy o Metrologii „Metroliga”

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku w partnerstwie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku organizuje kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Metrologii „Metroliga”.

„Metroliga” jest konkursem wiedzy na temat metrologii dedykowanym dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Polski północno-wschodniej, tj. obszaru działania Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Metrologia jest nauką o miarach, sposobach dokonywania pomiarów oraz interpretacji uzyskanych wyników. Metrologia w Polsce ma już ponad 100-letnią historię.

Hasłem przewodnim drugiej edycji konkursu jest „Metrologia w służbie ochrony środowiska”.

W organizacji konkursu uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni obu wspomnianych wyżej uczelni wyższych.

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzą o pomiarach i umiejętnościami mierzenia.

Konkurs jest niezwykłą okazją by poznać naszych wykładowców i nasze laboratoria oraz samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe, utworzone z uczniów z tej samej klasy, z tej samej szkoły, po wcześniejszej rejestracji (najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r.).

Laureaci konkursu uzyskują atrakcyjne nagrody:

  • nagrody finansowe za zajęcie:
    I miejsca – 2000 zł
    II miejsca – 1500 zł
    III miejsca – 1000 zł
  • indeks na studia stacjonarne na wybrany kierunek prowadzony przez Wydział Chemii UwB lub Wydział Elektryczny PB.

Konkurs będzie składał się z trzech części:

Część I – opracowanie przez zespół plakatu: format A2, orientacja pionowa, technika wykonania dowolna, tematyka związana z hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu: „Metrologia w służbie ochrony środowiska”.

Plakaty należy nadsyłać w wersji elektronicznej PDF (w rozdzielczości minimum 300 dpi) na adres metroliga@pb.edu.pl do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Część II – test wiedzy: test odbędzie się 22 maja 2023 r. w Auli 2001 na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. K. Ciołkowskiego 1K. Polegał on będzie na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień. Uczestnicy będą mieli dostęp do przykładowych zadań.

Część III – część praktyczna, będzie odbywała się 22 maja 2023 r. w laboratorium 2030 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku ul. K. Ciołkowskiego 1K i będzie polegała na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Czas trwania. Części II i III zajmie około 2,5 godziny.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin na stronie internetowej: https://pb.edu.pl/metroliga/