16 stycznia 2023

Konkurs Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie

Działające w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej wraz z Kongresem 590 oraz Manufakturą Bolesławiec sp. z o.o. zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w organizowanym Konkursie „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie” poświęconemu tematyce społeczno-gospodarczej.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu:

  • dóbr i usług specyficznych dla regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • historii społeczno-gospodarczej regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • istotnych wydarzeń społeczno-gospodarczych regionu, z którego pochodzi Uczestnik
    Konkursu, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych;
  • postaci mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, z którego pochodzi
    Uczestnik Konkursu, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych.

Konkurs ma charakter indywidulany. Dla najwyżej ocenionych prac przewiduje się nagrody o wartości:

1 miejsce – 8 000 zł;
2 miejsce – 6 000 zł;
3 miejsce – 4 000 zł;
dwa wyróżnienia – 2 000 zł.

Termin na przygotowanie prac konkursowych mija w dniu 15.05.2023 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.05.2023 roku.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o Konkursie oraz Regulamin znajdują się pod adresem https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-poznaj-lokanie-promuj-globalnie