29 września 2023

Konkurs Polska –Szwecja między rywalizacją i współpracą

Odział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury im. Anny Wazówny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu organizują VIII edycję międzynarodowego konkursu wiedzy historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Współorganizatorami konkursu są również m.in.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu oraz Bydgoska Szkoła Wyższa.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski, oraz klas szkół średnich z terenu Szwecji i Litwy.

Prace należy przesłać do 16 marca 2024 r.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę internetową organizatora: www.zamekgolub.pl oraz telefonicznie pod numerem: 56 683 24 55, kom. 609 388 510.

Więcej informacji: https://www.zamekgolub.pl/konkurs-polska-szwecja/