13 września 2023

Konkurs Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. Żubr podlaskiej Policji czeka na imię

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, przy współudziale komend miejskich/powiatowych województwa podlaskiego organizuje konkurs pn. „Żubr podlaskiej Policji czeka na imię” realizowany w ramach projektu pn. „Bezpieczne Podlaskie” finansowanego przez Fundację PGE.

Celem konkursu jest wybranie propozycji imienia dla nowej maskotki podlaskiej Policji. Wizerunek Żubra będzie nawiązywał do charakteru województwa podlaskiego, ale przede wszystkim towarzyszył podlaskim policjantom podczas przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego. Propozycję imienia wraz z pracą plastyczną należy przesłać na adres Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji, zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia do dnia 6 października 2023 r. (szczegóły w regulaminie konkursu).

Załączniki