21 stycznia 2022

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – przedłużenie terminu zgłoszeń

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – przedłużenie terminu zgłoszeń

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki, natomiast Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie ufundował bardzo atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów Konkursu oraz ich opiekunów (nauczycieli).

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa

historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

– podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,

– rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,

– zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,

– uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i

właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl , natomiast skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2022 roku.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz sposobu zgłoszeń można znaleźć w regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym jego regulamin:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-wegry–historia-przyjazni-konkurshistoryczny