21 czerwca 2022

Konkurs fotograficzny dal uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Katedra Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat geologii poprzez podniesienie zainteresowania przyrodą nieożywioną w okresie wyjazdów wakacyjnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tych obiektów.

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na najbliższą Giełdę Minerałów organizowaną przez organizatora. Wyróżnione prace zostaną wystawione w holu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.polsl.pl/rg5/aktualnosci/49221/konkurs-wakacyjna-geofotka/