8 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU DLA NAUCZYCIELI „SPRAWIEDLIWI Z MARKOWEJ”

8 września 2023 r. ogłoszono, współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej, konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi
z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

Scenariusz lekcji powinien obejmować:

  1. informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
  2. informacje dotyczące zjawiska polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
  3. informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
  4. informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Nauczyciele z województwa podlaskiego mogą przesyłać do 30 października 2023 r. zgłoszenia na adres poczty elektronicznej:

sprawiedliwizmarkowej@kuratorium.bialystok.pl

Trzy najlepsze prace w województwie dopuszczone do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej kuratorium oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:

a) imię i nazwisko nauczyciela,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje;

  1. scenariusz 45-minutowej lekcji;
  2. skan podpisanych:

a) oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,

b) oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

POBIERZ – Regulamin Konkursu

POBIERZ – Oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

POBIERZ – oświadczenie dyrektora szkoły stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu