24 maja 2022

Kongres Edukacji Geograficznej

Polskie Towarzystwo Geograficzne i Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają nauczycieli geografii wszystkich typów szkół oraz geografów – pracowników uniwersytetów i innych ośrodków naukowych do udziału w Kongresie Edukacji Geograficznej pt. „Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość”.

Celem kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej, diagnoza społecznej roli geografii, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej, dyskusja nad możliwościami ich rozwiązania oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość.

Kongres odbędzie się w dniach 14 – 16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Termin zgłaszania się do udziału w Kongresie upływa 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji o kongresie, w tym szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie: https://www.geo.uni.lodz.pl/pl/nauka/kongreseg