25 stycznia 2023

Konferencja ,,Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych, Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Stoczni Saxdor Shipyard Sp. z o.o. w Ełku organizuje 15 lutego 2023 roku konferencję pt. „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”.

Miejscem konferencji jest Zespół Szkół nr 1 w Ełku, ul. 11 listopada 24, 19-300 Ełk (aula szkolna).

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym w celu tworzenia profili kształcenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Program konferencji koncentruje się na wykorzystaniu potencjału biznesu w kształceniu zawodowym, możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej, jak również ścisłej współpracy szkół z samorządami i lokalnymi pracodawcami. Będzie to wydarzenie hybrydowe, co zwiększy możliwość wzięcia w nim udziału większej liczbie osób zainteresowanych tą tematyką. Na zakończenie konferencji odbędzie się wizyta studyjna w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku oraz w Stoczni Saxdor Shipyard Sp. z o.o.

Więcej informacji, rejestracja i program konferencji na stronie internetowej: https://www.ko.olsztyn.pl/2023/01/19/zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji-pt-ksztalcenie-dla-przyszlosci-wykorzystanie-potencjalu-biznesu-w-edukacji-zawodowej/