14 września 2021

Komunikat z przebiegu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „XXXII Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020”.

Organizatorami konkursu byli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent  Miasta Suwałk, Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej.
Patronatem honorowym Konkurs został objęty przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Celami konkursu było:

 • Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.
 • Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach olimpijczyków.
 • Rozbudzanie zainteresowań kibicowskich.
 • Wskazywanie młodzieży wzorców osobowych i wartościowych zachowań.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.
 • Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowania fizycznego.
 • Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasad fair play w rozwoju społecznym dzieci
 • i młodzieży.

W  Konkursie  udział brali:

a) uczniowie szkół podstawowych:

 • Szkoły Podstawowej Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku,
 • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim,
 • Szkoły Podstawowej w Złotorii,
 • Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Św. Jana Pawła II w Suwałkach,
 • Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach,
 • Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
 • Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach,
 • Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich
  w Suwałkach,
 • Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze,

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,
 • VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku,
 • Technikum Nr 3 w Suwałkach.

c) osoby dorosłe z terenu województwa podlaskiego

Udział w Konkursie wzięło ogółem 65 osób. Zwycięzcy indywidualni:

a) w kategorii szkół podstawowych:

1 Maria Popławska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
2 Martyna Lenart Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku
3 Maja Jodłowska Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku
4 Julia Grześ Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku
5 Aleksandra Malczyk Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku
6 Dominika Czeremcha Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku

b) w kategorii szkół ponadpodstawowych:

1 Amelia Dakowicz VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
2 Tymoteusz Rowiński II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
3 Rafał Ciborowski II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
4 Jan Lejko VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
5 Joanna Kuźmicka II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
5 Piotr Perkowski Technikum Nr 3 w Suwałkach

c) w kategorii osób dorosłych-open kolejność była następująca:

1 Jacek Dąbrowski
2 Marek Waszkiewicz
3 Zbigniew Ryniewicz
4 Szymon Rusanowski
5 Marek Anuszkiewicz

Organizatorzy składają specjalne podziękowanie Pani Halinie Walendzewicz –dyrektorowi oraz innym pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 10 z  Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, którzy byli gospodarzami Konkursu.