14 lipca 2022

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych,

jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem: https://miejsca.kuratorium.bialystok.pl .

Informacje o liczbie wolnych miejsc będą dostępne na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/, zakładka /Rekrutacja/, zakres tematyczny /Wolne miejsca w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim/.

Terminy przekazania informacji w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych – 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.30;
  2. na semestr pierwszy klas I dwuletnich publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych – 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.30;
  3. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.30.

Terminy przekazania informacji w postępowaniu uzupełniającym:

  1. dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych – 22 sierpnia 2022 r. do godz. 14.30;
  2. na semestr pierwszy klas I dwuletnich publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych – 22 sierpnia 2022 r. do godz. 14.30;
  3. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – 22 sierpnia 2022 r. do godz. 14.30.

Załączniki