14 kwietnia 2022

Komunikat dotyczący przepisów określających standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przepisy-okreslajace-standardy-zatrudniania-nauczycieli-specjalistow