7 października 2022

Komunikat

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oferty działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że od dnia 10 października br. na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane będą wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze szkołami. Informujemy, że wykaz szkół i placówek oświatowych dostępny jest na stronie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN.