14 czerwca 2024

Kampania #PlantHealth4Life – „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”

Informujemy, że 15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W tegorocznej edycji uczestniczą 22 organizacje partnerskie działające w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii realizowane będą również w Polsce, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Celem kampanii, przebiegającej pod hasłem „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”, jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia roślin wśród mieszkańców Europy i wzbudzenie w nich poczucia zbiorowej odpowiedzialności za ich wspólne dobro. Kampania będzie przebiega wielokierunkowo. W tej edycji w Polsce chcemy dotrzeć ze szczegółowymi informacjami do podróżujących, zwłaszcza poza Unię Europejską. Drugą formą upowszechniania informacji będzie edukacja najmłodszych wraz z ich rodzinami.

Zapraszamy do śledzenia strony oraz mediów społecznościowych PIORiN, gdzie można dowiedzieć się, jak chronić zdrowie roślin. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej kampanii #PlantHealth4Life.

Wykaz stron:

https://campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life/pl/
https://www.gov.pl/web/piorin
https://www.facebook.com/pioringovpl
https://www.instagram.com/pioringovpl/
https://twitter.com/pioringovpl/