11 czerwca 2024

Jak uczyć, żeby nauczyć – seminarium Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza do udziału w cyklu seminariów naukowych pt.: „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”, organizowanych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie. Czwarte spotkanie cyklu pt. „Jak  uczyć, żeby  nauczyć – refleksje i propozycje w perspektywie nieustannego doskonalenia możliwości komunikacyjnych i coraz odważniejszego wkraczania do edukacji sztucznej inteligencji” zaplanowano na 13 czerwca 2024 r. w godz. 14.00 – 16.00. Udział w seminarium jest bezpłatny pod warunkiem przesłania elektronicznej karty zgłoszenia swojego udziału na tydzień przed podanym terminem seminarium na adres: abaranowska@anstwp.pl . Seminarium odbywać się będzie w formie stacjonarnej w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul.  Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/

Licząc na uczestnictwo w seminarium  dnia 13.06.2024 r., organizatorzy proszą o rejestrację na wydarzenie poprzez formularz Google: https://forms.gle/EbnP9bRniDXz3niV6 oraz potwierdzenie stacjonarnego uczestnictwa do dnia 6 czerwca 2024 r. na adres e-mail: abaranowska@anstwp.pl