9 września 2022

IX edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Patron Roku

IX edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Patron Roku

W związku z uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiającą rok 2022 r. Rokiem Władysława Bartoszewskiego oraz 80. rocznicą powołania Rady Pomocy Żydom „Żegota” tematem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi jest Władysław Bartoszewski i Rada Pomocy Żydom „Żegota” na tle historii losów obywateli polskich w latach 1939-1945.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetkę szkolną poświęconą tematowi konkursu. W drugim opracowują w ciągu 48 godzin odpowiedzi na zestaw pytań otwartych. Etap finałowy ma formę turnieju wiedzy online.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2022 r.

Regulamin po adresem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lodz/konkursy-i-projekty/turniej-wiedzy-patron-r/170090,Wladyslaw-Bartoszewski-i-Rada-Pomocy-Zydom-Zegota.html