21 marca 2022

Informujemy o aktualnie prowadzonych międzynarodowych badaniach nad zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC).

Badanie HBSC

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego realizuje dziewiątą rundę międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), które prowadzone są w Polsce co cztery lata od 1990 r. Badania będą prowadzone równolegle w 51 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.

W obecnej rundzie badań HBSC planowane jest objęcie w drugiej połowie roku szkolnego 2021/2022 anonimowymi badaniami ankietowymi około 6500 uczniów w wieku 11, 13, 15 i 17 lat, w losowo wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich 16 województwach.

Ankieta dotyczy zdrowia i zachowań związanych ze zdrowiem oraz funkcjonowaniem uczniów w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym.

Wstępne wyniki badań zostaną opublikowane na przełomie lat 2022/2023 w formie raportu, który będzie dostępny na stronie Instytutu Matki i Dziecka oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej sieci badawczej HBSC Polska.