31 marca 2023

INFORMATOR na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej przez organy prowadzące ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych placówek.

INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące.

W związku z przygotowywaniem INFORMATORA na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej na terenie województwa podlaskiego ofercie edukacyjnej, zwracam się z uprzejmą prośbą do organów prowadzących o przekazanie informacji dotyczących oferty publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, burs, a także planowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych i kursów kompetencji ogólnych.

Wprowadzanie informacji o ofercie edukacyjnej do INFORMATORA umożliwia przygotowana aplikacja internetowa, która jest dostępna pod adresem:

https://informator.kuratorium.bialystok.pl .

Dane do zalogowania się (login i hasło) na powyższą platformę zostały przesłane organom prowadzącym publiczne szkoły lub placówki drogą mailową. W celu przekazania danych należy postępować zgodnie z Instrukcją wprowadzania danych do INFRMATORA 2023-2024. Proszę o zwrócenie uwagi na poprawność wprowadzonych danych we wszystkich polach formularza.

Proszę o wprowadzenie danych do INFORMATORA do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zgromadzone dane dotyczące oferty edukacyjnej – po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 – będą stanowiły bazę, która zostanie wykorzystana przez komisje rekrutacyjne do przekazania do Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje udzielane będą w pod nr tel.: (85) 748-48-15, (85) 748-48-43.

Załączniki