7 maja 2020

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji