5 lipca 2021

Informacja w zakresie propozycji kursów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2021/2022

Centrum Kształcenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w załączeniu przedstawia harmonogram turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2021/2022 w następujących zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwa, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik monter maszyn i urządzeń, sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji turnusów w poszczególnych zawodach w załączeniu.

HARMONOGRAM  kursów teoretycznych przedmiotów  zawodowych II i III stopnia
w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODWEGO  przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie

 

ZAWÓD STOPIEŃ Termin kursu
SPRZEDAWCA III 13.09.2021-08.10.2021
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH III 13.09.2021-08.10.2021
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
gr I
III 11.10.2021- 05.11.2021
14.10 i 1.11.2021 do odpracowania
(Sokółka, Hajnówka, Wojewodzin, inne szkoły)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE III

11.10.2021- 05.11.2021
14.10 i 1.11.2021 do odpracowania

KUCHARZ III

08.11.2021- 03.12.2021
11.11.2021 do odpracowania

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
gr II
III

Grupa złożona tylko z uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
08.11.2021- 03.12.2021
11.11.2021 do odpracowania

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH II

10.01.2022- 18.02.2022
ferie zimowe 24.01-06.02.2022

KUCHARZ II

10.01.2022- 18.02.2022
ferie zimowe 24.01-06.02.2022

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH II 21.02.2022- 18.03.2022
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE II 21.02.2022- 18.03.2022

SPRZEDAWCA

 

II 21.02.2022- 18.03.2022

 

UWAGA !!!!!   10.06.2021       Harmonogram kursów może ulec zmianie

 

PROPOZYCJA KURSÓW I STPONIA NA ROK SZKOLNY 2021-2022

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

I

21.03.2022- 13.04.2022
14 i 15.04.2022 do odpracowania

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

I

MURARZ-TYNKARZ

I

SPRZEDAWCA

I

 

 

09.05.2022-03.06.2022

 

KUCHARZ

I

MONTER SIECI I INSTALCJI SANITARNYCH

I

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

I

Augustów 16.06.2021
Koordynator CKZ
Iwona Grabowa