16 lipca 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 27747

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:
Nabór zakończony wyborem kandydatki

Wynik rekrutacji:
1. Imię i nazwisko: Irena Bożena Schabieńska
Miejscowość: Suwałki