6 czerwca 2022

Informacja o rekrutacji do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) rozpoczął rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do szkół w systemie kształcenia na odległość: Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Rekrutacja skierowana jest do dzieci i młodzieży, które przebywają za granicą lub które w najbliższym czasie wyjadą za granicę.

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania: uzupełniającym lub ramowym. Pierwszy z nich jest oparty na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich. Jest przeznaczony dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych i obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce. Drugi plan nauczania jest oparty na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego. Jest skierowany do uczniów, którzy z różnych przyczyn nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Nauka odbywa się za pośrednictwem narzędzi technologii informacyjnych. Uczniowie logują się na konsultacje i aktywnie uczestniczą w zajęciach na żywo z nauczycielami i kolegami z klasy.

Szczegółowy przebieg procesu rekrutacji został przedstawiony na stronie: https://www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/rekrutacja-2022-23/#1623847487272-c947da43-5b72