28 września 2022

Informacja o badaniu stężenia radonu w szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa podlaskiego

 

W związku z wykonywaniem w 2022 r. przez spółkę ACTE sp. z o.o., na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach informujemy, że pomiary średniorocznego stężenia radonu w okresie październik – grudzień 2022 roku będą wykonane na terenach 8 województw, w tym w województwie podlaskim. Mając na uwadze powyższe, prosimy o włączenie się placówek oświatowych w realizację tego przedsięwzięcia tj. postępowanie zgodnie z informacją przekazaną wraz z detektorami przez ACTE sp. z o.o. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż więcej informacji dotyczących radonu, jego występowania na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, uwarunkowań występowania radonu w budynkach mieszkalnych czy zakładach pracy znajdą Państwo w Krajowym planie działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy4, a także w materiałach edukacyjno-informacyjnych dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:https://www.gov.pl/web/gis/radon2, https://www.gov.pl/web/gis/radon–podstawoweinformacje, Państwowej Agencji Atomistyki pod adresem:
https://www.gov.pl/web/poznajradon, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZHPaństwowego Instytutu Badawczego pod adresem: https://www.pzh.gov.pl/radonpochodzenie-i-wplyw-na-zdrowie/.