3 grudnia 2021

Informacja o badaniu PISA

 

Informacja o Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa podlaskiego.

 

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji ósmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.
W badaniu, które odbędzie się między 1 marca a 25 kwietnia 2022 roku, weźmie udział 250 wylosowanych szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.
Jeżeli w okresie badania obowiązywał będzie stan zagrożenia epidemicznego, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Zwracamy uwagę Państwu Dyrektorom na to, że:
– wyniki badania PISA są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie
międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów,
– organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu,
– realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych
i Kodeksem Cywilnym.
Do udziału w badaniu PISA zachęca Ministerstwo Edukacji i Nauki w liście skierowanym do wylosowanych szkół.
Szczegółowe informacje na temat badania PISA można znaleźć na stronie: www.pisa.ibe.edu.pl.