27 czerwca 2022

Informacja Komendy Głównej Policji „Bezpieczna podróż autobusem”

Podstawowe zasady związane z organizowaniem wyjazdów autobusowych dzieci i młodzieży.

Bezpieczna podróż autobusem

Zanim nastąpi wyjazd

Przygotowując wyjazd autobusowy dzieci i młodzieży należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów. Ważne jest, aby autobus był w nienagannym stanie technicznym, a firma oferująca swoje usługi cieszyła się jak najlepszą opinią.

Organizator wycieczki podpisując umowę  powinien zwrócić uwagę, aby znalazły się
w niej szczegółowo opisane prawa i obowiązki obu stron oraz wymagania dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu.

Jeżeli nauczyciel lub rodzic na miejscu zbiórki ma podejrzenia dotyczące niesprawności autobusu lub zachowania kierowcy wskazującego np. że może on znajdować się
pod wpływem alkoholu, powinien nie zgadzać się na wyjazd. Należy wówczas zadzwonić do najbliżej jednostki Policji lub ITD, której funkcjonariusze zweryfikują podejrzenia.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w okresie wakacji i ferii zimowych przygotowuje wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Jeżeli przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę pojazdu i kierowcy to znak,
że może obawiać się ujawnienia nieprawidłowości.

W podróży

Autobus przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.

Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci.

Kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.

Postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej
na oznakowanych parkingach.

Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofania.

Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.

W sytuacji, gdy kierowca autobusu narusza przepisy ruchu drogowego (np. przekracza dopuszczalną prędkość, korzysta podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę. W przypadku braku reakcji ze strony kierowcy należy skontaktować się z Policją pod numerem  112.

Każdy autobus powinien być wyposażony m.in. w apteczkę doraźnej pomocy.

Zasady bezpieczeństwa w autobusie

Zanim autobus ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autobusie, zachowanie podczas postojów).

Jeśli autobus wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa zarówno kierowca, jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć zapięte pasy.

Kierowca autobusu jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informacje o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym.

W trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego.

Przejścia w autobusie muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże powinny być umieszczone na półkach lub w bagażniku).

Miejsca przy drzwiach powinny być zajęte przez osoby dorosłe.

 

 

 

 

Opracowano w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji