31 sierpnia 2023

Informacja i materiały z narady Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego

Narada Podlaskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podlaskiego

29 sierpnia 2023 r. w formule on-line odbyła się narada Podlaskiego Kuratora Oświaty pani Beaty Pietruszki dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podlaskiego, inaugurująca rok szkolny 2023/2024.

Z uczestnikami narady połączył się sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pan Dariusz Piontkowski, który omówił zmiany wprowadzane do szkół i placówek w nowym roku szkolnym oraz życzył  dyrektorom, nauczycielom i uczniom wiele sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Podczas narady przedstawiono plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024, omówiono wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego  Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023 (kontrole planowe, kontrole doraźne, wspomaganie) ze szczególnym uwzględnieniem wniosków i rekomendacji do dalszej pracy. Szczegółowo zostały zaprezentowane zmiany w przepisach prawa. Przedstawiono komunikaty dotyczące wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz zapowiedzi wydarzeń edukacyjnych. Przybliżono efekty programów rządowych, których beneficjentami są szkoły i placówki z województwa podlaskiego.

Fotorelacja

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski

 

Załączniki

Prezentacja z narady 29_08_2023 całość
Data: 2023-08-31, rozmiar: 16 MB