3 czerwca 2022

III edycja projektu „Bajki, basnie i legendy…”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zachęca nauczycieli z województwa podlaskiego, uczących plastyki  w publicznych szkołach podstawowych, do uczestnictwa w trzeciej edycji projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Program zajęć obejmuje 180 godzin dydaktycznych, które odbywać się będą w trybie weekendowym. Łączyć je będzie wspólny wątek bajek, baśni i legend, który daje możliwość interesującej interpretacji współczesnego świata i jego zagrożeń z odniesieniem do sztuki.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://asp.waw.pl/2022/05/30/rusza-nabor-do-iii-edycji-projektu-bajki-basnie-i-legendy/