12 stycznia 2024

III edycja ogólnopolskiego konkursu „Ludzie Kresów: opowieści nieznane”

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu

„Ludzie Kresów: opowieści nieznane”.

Zadaniem uczestników jest poznanie losów osób pochodzących z Kresów wśród członków rodziny, sąsiadów, znajomych lub zainspirowanie się wybraną historią mówioną dostępną na portalu ziemiewschodnie.pl oraz kanale YouTube Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (cykl „Z Kresów ocalone: Historia Mówiona”), a następnie przedstawienie ich w formie pracy plastycznej lub cyfrowej pracy wizualnej.

Kategorie wiekowe: klasy 1–3, klasy 4–8, szkoły ponadpodstawowe

Formy prac: praca plastyczna (np. album, komiks, rysunek, obraz) lub cyfrowa praca wizualna (np. reportaż, animacja, wywiad, film)

Nagrody: czytniki e-booków, materiały plastyczne i edukacyjne

Termin nadsyłania prac: 25.03.2024 r.

Informacje: www.ocalone.mnwl.pl, www.ziemiewschodnie.pl