3 stycznia 2023

III Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Piosenki Prozdrowotnej ŚPIEWAJĄCE SERCA

Stowarzyszenie Pro Salute organizuje III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Prozdrowotnej „Śpiewające serca”.

Celem festiwalu jest:

  • umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych dzieci, rozwijanie ich talentów estradowych, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
  • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
  • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów,
  • popularyzowanie wiedzy i zachowań prozdrowotnych

oraz

  • wsparcie dzieci z dystrofią mięśniową i pokazanie im, że nie są osamotnione   w  swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą w  nich i chcą im pomóc w walce z chorobą.

Najważniejsze dane

I  etap  – przesłanie zgłoszenia do 31.03.2023 r

II etapu – wyłonienie uczestników zakwalifikowanych  do finału –  do 31.04.2023 r.

III etap – przesłuchania uczestników Finału wyłonionych przez jury – data i miejsce będą podane na początku maja 2023. Po przesłuchaniach będą ogłoszone wyniki i występ Laureatów

Więcej szczegółów na:
https://prosalute.com.pl/2022/12/29/festiwal-piosenki-prozdrowotnej-spiewajace-serca/

lub pod tel.  601813856