22 września 2023

II Olimpiada Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w II Olimpiadzie Gier Planszowych.

Celem olimpiady jest pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie umiejętności rywalizacji w duchu fair play.

Podczas olimpiady będą rozgrywane turnieje gier planszowych, poprzedzane testami wiedzy, sprawdzającymi znajomość faktów odnoszących się do tematyki historycznej poszczególnych gier. Rozgrywki odbędą się w sześciu różnych dyscyplinach. W każdej z nich wystąpią reprezentacje złożone z jednego lub więcej graczy, w zależności od dyscypliny. Do uczniów szkół podstawowych są adresowane dyscypliny Znaj Znak i Miś Wojtek. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą rywalizować w dyscyplinach:  ORP Orzeł, Bitwa WarszawskaGwiaździsta Eskadra, Niepodległa.

Olimpiada będzie przebiegać w trzech etapach: eliminacje lokalne, kwalifikacje regionalne,  finał ogólnopolski. Eliminacje lokalne zostaną zorganizowane przez podmioty współpracujące, które zostaną zaproszone przez organizatora lub wyrażą chęć organizacji eliminacji. Podmiotami współpracującymi mogą być szkoły, uczelnie, organizacje młodzieżowe, organizacje harcerskie, jednostki strzeleckie, kluby gier planszowych, biblioteki, centra kultury, stowarzyszenia zrzeszające miłośników gier planszowych, inne jednostki, których cele działalności są zbieżne z celem organizacji olimpiady. Kwalifikacje regionalne zostaną przeprowadzone przez terenowe jednostki organizacyjne Instytutu Pamięci Narodowej. Finał ogólnopolski odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w olimpiadzie i organizacji jej poszczególnych etapów znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie olimpiady.