13 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego

Zachęcamy do udziału w konkursie tematycznym pod nazwą „II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”, organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie.

Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i składa się z trzech etapów: szkolnego (etap I), wojewódzkiego (etap II)  i ogólnopolskiego (etap III).

Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2022 r. – maj 2023 r.

Termin zgłoszenia uczniów do Konkursu: do dnia 7 listopada 2022 r.

Należy podkreślić, że finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego oraz formularz zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Konkursu – https://konkursretoryczny.lscdn.pl

Wojewódzkim  Koordynatorem  Konkursu jest pani Barbara Usarz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. (85) 748 48 17, mail: busarz@kuratorium.bialystok.pl

Załączniki

Regulamin Konkursu Retorycznego (1)
Data: 2022-10-13, rozmiar: 1 MB