14 września 2023

II Ogólnopolski Konkurs Literacki: „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”

Fundacja „Nasza Solidarność” serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

  • Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska”
  • Przewodniczącego OM NSZZ Solidarność przy GA ZAP S.A.

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie życiorysu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na tle ważnych dla Polski i związku zawodowego NSZZ Solidarność wydarzeń.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.

Termin nadsyłania prac: do 27 października 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonych plikach.

Załączniki