5 lipca 2022

II edycja konkursu Przeszłość/Przyszłość

II edycja konkursu Przeszłość/Przyszłość

  Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość. Termin zgłoszeń został wydłużony do 15 lipca 2022 roku.

Przeszłość/Przyszłość to projekt mający na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie
i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Kandydatów w Konkursie można zgłaszać do 15 lipca 2022 roku.

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu, oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.fundacjakurtyki.pl.