10 marca 2023

II edycja Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

W dniu 27 lutego 2023 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, a Ministerstwem Edukacji i Nauki, inaugurujące II edycję Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań związanych z historią rodziny, kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa oraz tematyką poszukiwań genealogicznych, rozwijanie ich kreatywności, przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej uczniów.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie, na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej na temat genealogii rodziny ucznia przedstawionej w formie drzewa genealogicznego rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w archiwach państwowych. Wskazany powyżej projekt edukacyjny uczeń przygotowuje pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami archiwów państwowych.

Zgłoszenia pracy projektowej do ww. Konkursu dokonuje nauczyciel będący opiekunem merytorycznym projektu edukacyjnego, za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Konkursu pod adresem: https://archiwarodzinne.gov.pl/ do dnia 4 maja 2022 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą 3 finalistów, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego. Natomiast w II etapie kapituła konkursu wybierze spośród ww. finalistów, 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień. Finaliści zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Archiwa Państwowe, a Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Informacje na temat Konkursu, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej – https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs

Załączniki