14 listopada 2023

I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wszystko o lesie”

Nadleśnictwo Dojlidy z siedzibą w Białymstoku należące do Leśnego Kompleksu Promocyjnego w ramach promocji proekologicznej polityki leśnej państwa, czyli leśnictwa wielofunkcyjnego, zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego do udziału w  I Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Wszystko o lesie”, który został zorganizowany, aby uczcić Jubileusz 100-lecia organizacji administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Edukacji i Nauki, TVP 3 i Radia Białystok, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Celem powyższej inicjatywy jest w głównej mierze upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczo-leśnym, w tym o zależnościach ekosystemów przyrodniczych, podnoszenie świadomości społeczeństwa o odpowiedzialnym korzystaniu z lasu, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę, a także zainteresowanie uczniów szkół podstawowych wiedzą przyrodniczo-leśną oraz zainspirowanie ich do działań artystycznych na rzecz promocji ochrony środowiska naturalnego.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres siedziby Nadleśnictwa Dojlidy  w Białymstoku Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 75, 15 – 111 Białystok z dopiskiem – I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wszystko o lesie”.

Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy i ciekawe nagrody. Ponadto wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym oraz ich opiekunom merytorycznym Nadleśnictwo Dojlidy zorganizuje spotkanie integracyjne z leśnikami przy ognisku lub inne leśne atrakcje turystyczne.

Koordynatorem Konkursu jest pani Maria Stypułkowska – Specjalista ds. edukacji leśnej Nadleśnictwa Dojlidy tel. kom.: +48 570 948 138 e-mail:

Maria.Stypulkowska@bialystok.lasy.gov.pl

Informacje oraz regulamin Konkursu zamieszczono na stronie Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku: https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl

Załączniki