2 lutego 2024

I Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Przedsiębiorcze nastolatki”

Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i polega na realizacji przez uczniów
max. 3-minutowego filmu, promującego przedsiębiorczość oraz odkrywanie i rozwijanie
predyspozycji nastolatków do świadomego wyboru ścieżki dalszej edukacji i podejmowania
trafnych decyzji, dotyczących wykonywanego zawodu lub rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Filmy mogą pokazywać i zachęcać do podejmowania przez młodzież
odpłatnych zajęć, w czasie wolnym od nauki. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły
projektowe uczniów pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela). Każdą szkołę może
reprezentować jeden zespół.
Zgłoszenia szkół należy dokonać do 1 marca 2024 roku poprzez wypełnienie krótkiego
formularza dostępnego na stronie konkursu www.pn.org.pl.
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 15.04.2024 r.
Udział szkół w konkursie jest bezpłatny.
Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na www.pn.org.pl.