6 maja 2022

Firma Teachersrise – zaproszenie do współpracy w ramach programu Erasmus+.

Firma Teachersrise – zaproszenie do współpracy w ramach programu Erasmus+.

Dyrektorzy, Nauczyciele i Kierownicy projektu Erasmus+, Teachersrise – niezależna firma z siedzibą w Padwie (Włochy) i Dublinie (Irlandia) organizująca szkolenia dla nauczycieli zaprasza Państwa do współpracy. W ramach współpracy zostanie przedstawiony program Teachersrise oraz konsultowane będą Państwa wnioski dotyczące działań kluczowych nr 1 i 2 w ramach programu Erasmus+ dla mobilności edukacyjnej dla nauczycieli i kadry nauczycielskiej oraz projekty międzynarodowe. Teachersrise, specjalizuje się w prowadzeniu kursów doskonalenia zawodowego i realizuje programy szkoleniowe pozwalające nauczycielom oswoić się z językiem zajęcia są prowadzone w języku angielskim i nie tylko.

Firma współpracuje ze szkołami finansowanymi w ramach programu Erasmus+, aby organizować kreatywne i innowacyjne szkolenia i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Teachersrise, zrzesza uznanych i początkujących trenerów nauczycieli oraz ekspertów świata edukacji, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach i dyscyplinach zawodowych. Ma to na celu tworzenie i realizację najlepszych interaktywnych kursów szkoleniowych popartych doświadczeniami.

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli i kierowników projektu Erasmus+ do pobrania Course Guide, przeglądu kursów organizowanych przez Teachersrise i wypełnienia formularza wniosku o wsparcie (Erasmus+ support form). Wszystko w celu przedyskutowania Państwa obecnego grantu Erasmus+, wymagań szkoleniowych oraz udzielenia Państwu i Państwa organizacji wsparcia w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

W celu uzyskania wszelkich informacji zapraszamy do skontaktowania się z Teachersrise w języku angielskim pod adresem info@teachersrise.eu .