9 września 2022

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – szkolenie online

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – szkolenie online

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych zaprasza na szkolenie online nt.: „Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023”.

Szkolenie online jest dedykowane nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli pracującym w publicznych placówkach systemu edukacji w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

Uczestnicy:

  • poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • dowiedzą się, jakie są zasady wdrażania ww. zmian
  • będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
  • po szkoleniu przekażą nauczycielom klas maturalnych wiedzę na temat wiadomości i umiejętności wymaganych na egzaminie.

ZAGADNIENIA

  1. Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z danego przedmiotu – przykłady zadań egzaminacyjnych – 2 godziny
  2. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań – analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule – 2 godziny

Link do rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6705