14 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbyły się tradycyjne wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. A w związku z dzisiejszym świętem Kurator Beata Pietruszka spotkała się z grupą nauczycieli i dyrektorów, którzy otrzymali nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jak zauważyła Pani Kurator „w tym gronie nie ma ludzi przypadkowych, tylko osoby wyróżniające się swoją pracą”. Pani Kurator podziękowała przybyłym za pracę, zaangażowanie i pasję, z jaką wypełniają swoje obowiązki. Podkreśliła znaczenie ten pracy zwłaszcza w tych trudnych warunkach epidemii, kiedy kształcenie odbywa się również na odległość. Życzyła wszystkim satysfakcji zawodowej oraz życzliwości i szacunku uczniów i rodziców.

W tym roku 430 nauczycieli i pracowników oświaty z województwa podlaskiego zostało odznaczonych i nagrodzonych następującymi wyróżnieniami:

Złoty Krzyż Zasługi: 4,

Srebrny Krzyż Zasługi: 8,

Brązowy Krzyż Zasługi: 6,

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: 80,

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: 44,

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: 21,

Medal Komisji Edukacji Narodowej: 190,

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 27,

Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty: 50.