22 kwietnia 2022

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Od 2020 r. działa bezpłatny, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw  Dziecka 800 12 12 12 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której są wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji, w jakiej się znaleźli. Specjaliści umożliwiają także włączanie rodzin dzieci lub szkoły w proces koniecznych zmian.

Istnieje również możliwość poprowadzenia przez specjalistów z Dziecięcego Telefonu  Zaufania specjalnych lekcji online poświęconych działalności telefonu i czatu oraz oferowanego tam wsparcia. Eksperci po umówieniu spotkania online mogą poprowadzić całą godzinę lekcyjną (zgłoszenia są przyjmowane mailem: lekcje@brpd.gov.pl).

Ponadto z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży  ukraińskiej w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania uruchomiono dyżury psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim. Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: www.brpd.gov.pl

Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:

19.04 – godz. 8-15
20.04 – godz. 8-14
20.04 – godz. 14-22
21.04 – godz. 8-14
21.04 – godz. 15-22
26.04 – godz. 9-14
27.04 – godz. 9-14
27.04 – godz. 14-22
28.04 – godz. 15-22

W każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.

Na stronie: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ są do pobrania pliki z plakatami w różnych formatach.