12 kwietnia 2023

Droga do Szoah – kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście – konferencja w Państwowym Muzeum na Majdanku

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Państwowe Muzeum na
Majdanku zapraszają dyrektorów szkół, placówek oświaty, a także pracowników instytucji kultury do
wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt „Droga do Szoah – kultura i
pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście”, która odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w
Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, w godz. 9:00 –
18:00.
Wszystkie niezbędne informacje wraz z programem wydarzenia i dokumentami wymaganymi do
wzięcia udziału w konferencji znajdują się pod adresem:
https://www.majdanek.eu/pl/news/konferencja_podsumowujaca_projekt/1631
Udział w konferencji jest bezpłatny