24 sierpnia 2021

Domy wczasów dziecięcych i ich oferta edukacyjna

Domy wczasów dziecięcych są placówkami, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.
Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok oczywiście innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży po okresie długotrwałej izolacji w czasie pandemii. Tego typu placówki są zorganizowane w profesjonalny sposób, posiadają doświadczoną kadrę pedagogów i są zlokalizowane w rejonach Polski o szczególnych walorach klimatycznych i przyrodniczych. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych.
Aktualnie domy wczasów dziecięcych mogą organizować, zarówno wypoczynek dzieci i młodzieży, jak i krajoznawstwo oraz turystykę (np. wycieczki szkolne). Zachęcamy Państwa Dyrektorów do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez dyrektorów domów wczasów dziecięcych oraz przekazywania informacji o tej ofercie rodzicom uczniów.