20 stycznia 2021

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Jednym z zadań Narodowego Banku Polskiego jest upowszechnianie wiedzy o ekonomii. Narodowy Bank Polski stara się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, stawiając przede wszystkim na edukację młodych. Inicjuje własne aktywności i włącza się w realizację różnorodnych projektów zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Na stronie internetowej https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/index.html zamieszczono ofertę edukacyjną NBP realizowaną i tworzoną na potrzeby m.in. szkół.

Jednym z elementów działań NBP jest dofinansowywanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej, o które szkoły mogą się ubiegać. Aby otrzymać dofinansowanie należy mieć dobry pomysł na projekt oraz wypełnić elektronicznie http://www.nbp.pl/edukacja/2005/komisja/Formularz.pdf_blank. Wnioski w NBP przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Więcej informacji zamieszczono na stronie: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp.

Bliższych informacji na temat uzyskania wsparcia finansowego od NBP na projekty edukacyjne udziela pracownik Oddziału Okręgowego NBP w Białymstoku Pani Ida Stefanowicz – kontakt bezpośredni: telefonicznie 22 108 58 24, kom. 691 910 946 lub mailowy: ida.stefanowicz@nbp.pl