29 sierpnia 2022

Debata online pt. „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne” – 18 listopada br.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Państwowa Komisja) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału, w formie online, w debacie pod tytułem: „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”.

Jest to pierwsza naukowa debata Państwowej Komisji zaplanowana na 18 listopada br., szczególny termin, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed

Wykorzystaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych, ustanowiony przez Radę Europy. Celem debaty jest nagłośnienie tego problemu
i zaproponowanie rozwiązań, które pomogłyby w Polsce otoczyć małoletnich
z niepełnosprawnością ochroną przed wykorzystaniem seksualnym.

Do udziału w debacie zostało zaproszonych wielu wybitnych specjalistów:
dr hab. Monika Dąbkowska prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Członek  Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (SPS KNP PAN), Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy z Państwową Komisją, dr Izabela Fornalik
z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, dr. hab. Remigiusz Kijak prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Beata Nowak prof. Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, prof. dr hab. Marzenna Zaorska Przewodnicząca Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (SPS KNP PAN), dr Monika Zima-Parjaszewska Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością powołanej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Do udziału w dyskusji online zaproszeni zostali członkowie Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN. Szczególnie ważny jest również głos rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami oraz specjalistów zajmujących się pracą z dziećmi.

Link do wydarzenia uruchomiony zostanie 18 października 2022 r. na stronie internetowej Państwowej Komisji https://pkdp.gov.pl/).

Debata odbędzie się 18 listopada br. w godz. 10.00 – 13.00 wg zamieszczonego poniżej scenariusza. W razie pytań można kontaktować się z Grzegorzem Chęciakiem,

Dyrektorem Departamentu i Edukacji Państwowej Komisji

e-mail grzegorz.checiak@pkdp.gov.pl; telefon: +48 789 292 448; +48 22 699 60 46