8 lutego 2023

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa, pełniące funkcję ośrodka popularyzującego historię udziału polskich żołnierzy i pracowników wojska w misjach, w roku 70. rocznicy pierwszej misji zagranicznej oraz 50. jubileuszu polskich misji pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych zachęca nauczycieli i uczniów do odwiedzenia Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa, funkcjonującej w Centrum, oraz wzięcia udziału w zajęciach przygotowanych przez Zespół Edukacji i Tradycji.

Więcej informacji: https://www.wojsko-polskie.pl/weterani/ZEiT/