24 listopada 2022

Biznes i Zarządzanie -spotkanie dotyczące nowego przedmiotu nauczania.

Informujemy Państwa dyrektorów i nauczycieli o organizacji spotkania – webinaru dotyczącego nowego przedmiotu szkolnego – biznesu i zarządzania  (B i Z, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości w wymiarze podstawowym oraz rozszerzonym).

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli MEiN oraz koordynatorów reformy przekazane zostaną podstawowe informacje o nowym przedmiocie i informacje dotyczące jego wdrożenia.

Szczegóły dotyczące organizacji  spotkania:

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i wszystkich zainteresowanych procesem wdrożenia BiZ-u do polskich szkół.